TAGteach, vad är det?

En ny metod byggd på välkända principer

Att kunskap om inlärningsprinciper används för att skapa bra inlärningsmöjligheter för människor är naturligtvis inget nytt. Det som är så intressant med just TAGteach är att metoden så effektivt utnyttjar den kunskap som finns om inlärning med positiv förstärkning, och erbjuder ett strukturerat och genomtänkt upplägg för hur lärandet ska kunna ske så effektivt och så nöjsamt som möjligt

TAG står för ”Teaching with Acoustical Guidance” vilket syftar på att man använder ett ljud (ett klick) för att ge precis positiv feedback. Exempel på områden där TAGteach praktiseras är gymnastik, språkundervisning, ridning, träning för autistiska barn, dans, idrott (både individuella grenar och lagsporter), rehabilitering, hundsport, med mera, med mera. TAGteach kan utnyttjas i alla sammanhang där det handlar om att behärska någon form av motorik – att röra sig på ett visst sätt, hålla någon del av kroppen i en viss position, frambringa ett visst ljud et c. Nya tillämpningar dyker upp allteftersom fler tar till sig metoden och använder den inom det egna specialområdet, och på senare år har bland annat allt fler chefer och företagsledare upptäckt hur såväl principerna som den praktiska tillämpningen kan hjälpa medarbetarna i deras utveckling.

Här är några av vinsterna med att använda TAGteach:

  • Eleven har stor kontroll över lärandeprocessen.
  • Lärandet utgår alltid ifrån där eleven är just nu.
  • Allt fokus ligger på ”rätt” beteende.
  • Eleven får tydlig feedback på sitt beteende.
  • Coachen/läraren ansvarar för att det som ska läras delas in i hanterbara delar
  • Eftersom det är små, delar som tränas duggar förstärkningarna tätt.
  • Eleven kommer att uppleva en stor mängd lyckanden.
  • Kriterierna ändras successivt för att komma till det slutliga målet.

 

Hur går det till?

Coachen använder sig av ”TAG-punkter” – enskilda delar av en önskvärd rörelse, position eller handling – och markerar med ett klick när TAG-punkten är rätt utförd. Coachen arrangerar situationen så att eleven kommer att lyckas, genom att sätta rimliga TAG-punkter och sedan höja kriterierna i små steg. Eftersom kriterierna för ”ett lyckat försök” är att TAG-punkten nås, och inte att hela utförandet ska vara perfekt, kommer eleven att uppleva många små lyckanden. Risken för frustration minskar, och istället ökar självförtroendet och glädjen.

Återkopplingen till eleven är klar och otvetydig och sker med en TAG (”klick”) när TAG-punkten uppnås, eller en utebliven TAG som betyder ”försök igen”. Det gäller att kriterierna för TAG-punkten är lagom höga så att eleven lyckas vid de flesta försök, och det är instruktörens ansvar att sätta rätt kriterier.

Genom det pedagogiska upplägget kan coachen undvika att använda olika slags korrigeringar och istället ge exakta instruktioner (TAG-punkter) med enkel feedback (TAG=ja, ingen TAG=försök igen. Därmed kan fokus helt och fullt hållas på det eleven faktiskt ska göra. Dessutom blir det lättare för coachen att låta bli uttryck som innehåller både beröm och kritik samtidigt (t ex  ”ganska bra, men…”, ”snyggt, nu gäller det bara att du…”). Med TAGteach slipper eleven fundera på vad instruktören egentligen menar, och han/hon slipper också anstränga sig för att undvika att göra fel. Istället kan fullt fokus läggas på den aktuella uppgiften.

TAGteaching kan som sagt vara användbart i alla möjliga olika sammanhang. Tänk dig till exempel en engelsklärare som arbetar med sina elevers uttal, och just ska introducera th-ljudet i t ex this (ett tonande läspljud där tungan liksom vibrerar mot tänderna). Hon kan dela upp beteendet och börja med att be eleven säga ”vvv”. TAG när det lyckas – och att säga ”vvv” är ju inte så svårt. Sedan kan hon be eleven räcka ut tungan. TAG för det också. Nu kan hon sätta ihop delarna, och be eleven säga ”vvv och räcka ut tungan samtidigt. TAG för det surrande th-ljudet som uppstår. (Testa själv!) Härifrån bör det gå ganska enkelt att shejpa ett vackert uttal av this, the, mm.

Att använda TAGteach innebär att coachen måste tänka igenom träningen i förväg, och lägga upp en bra plan för vilka TAG-punkter som kan vara lämpliga att arbeta med och i vilken ordning de bör genomföras. Sedan jobbar elev och coach tillsammans för att lägga upp träningen på bästa sätt. Metoden kräver alltså en hel del av instruktören, men gör träningen otroligt mycket enklare och tydligare för eleven.

Själva klickern

Det finns många fördelar med att använda en tydlig, betingad förstärkare (ett ”klick”-ljud) istället för vanligt verbalt beröm. Det är ett distinkt och lätt urskiljbart ljud som alltid betyder precis samma sak, och det går att ge information i exakt rätt ögonblick. Eleven behöver inte fundera på vad informationen betyder, utan kan ta till sig den direkt. Dessutom hamnar fokus på vad kroppen faktiskt gör – eleven behöver inte tänka så mycket utan kan fokusera på hur kroppen känns i det ögonblick klicket hörs. TAGen blir som en stillbild i kroppen.

För att träningen ska fungera måste TAGen (klicket) förstås ha en positiv innebörd för eleven. Ett sätt är att coachen helt enkelt förklarar att ”det här ljudet – KLICK – betyder bra, rätt”. Känslan av att lyckas blir elevens belöning. En annan möjlighet är att ha en primärförstärkare i form av t ex godis, och ge eleven en kola eller en chokladruta efter varje TAG. En tredje variant är att använda symboliska belöningar (t ex spelmarker, kryss på ett papper) som senare kan lösas in mot något som just den personen vill ha. För en välmotiverad, vuxen person är informationen ”rätt” belöning nog, och TAGen behöver inte följas av någon primärförstärkare. I andra sammanhang, t ex när det gäller autistiska personer eller små barn kan det vara väldigt användbart eller helt nödvändigt att låta TAGen följas av en mer påtaglig belöning.

Nya användningsområden

Hela träningsmetoden är under utveckling, kanske kommer du som läser att vara en av dem som bidrar med dina egna idéer och hjälper till att utveckla TAGteach?

Läs gärna mer på www.tagteach.com Vi kan redan nu berätta att det kommer att bli ett TAGteachseminarium i Stockholm i november 2011 – mer info kommer inom kort!