Vi tycker att lärande ska vara enkelt, roligt och ge tydliga resultat.  Därför är TAGteach en självklar del i Carpe Momentums arbete.

Nu kan du anmäla dig till föreläsning och kurs i Linköping!

Vad är TAGteach?

hemsidan TAG tre nycklar

TAGteach ger oss ovärderliga verktyg när det gäller att snabbt och effektivt underlätta lärande på detaljnivå:

  • TAG-punkten identifierar det aktuella detaljen
  • Markören ger möjlighet till omedelbar och otvetydig feedback
  • Fokustratten  hjälper dig att kanalisera informationen

Intensiv koncentration, minskad osäkerhet/frustration och ökad glädje i lärandet kommer på köpet, liksom en ständig utveckling av förmågan att fokusera på önskvärda beteenden i stort och smått.

TAGteach är ett verktyg för lärare, instruktörer och coacher. Du får redskap som hjälper dig att forma lärsituationer och instruktioner som fungerar,  stöd i att strukturera ditt material och välja ut vad som är viktigast för eleven just nu, och möjlighet att stödja lärandet med samtidig positiv feedback. Eleven är i fokus, och färdigheter byggs upp steg för steg.

TAGteach är ett användbart verktyg i alla möjliga lärande situationer – oavsett om eleven är ett golfproffs eller en tvååring med autism, en djurvårdare eller en elev på språkkurs, en familjemedlem eller du själv. Lärandets principer förblir desamma, även om detaljerna i coachningen naturligtvis skiftar beroende på vem och vad det gäller. Därför är TAGteach relevant för alla som i något sammanhang försöker hjälpa någon att lära sig något!

Här ser du ett klassiskt TAGteach-klipp (från 2003!):

 

Den vetenskapliga grunden till TAGteach finns i tillämpad beteendeanalys (se t ex www.swaba.se) .  Kärnan i beteendeanalys är att vi fokuserar på sådant som personen gör (både fysiska handlingar och sådant en säger, tänker eller känner), och på de faktorer i omvärlden som påverkar görandet. Detta ger en pragmatisk ingång som passar väl när vi jobbar med görande och lärande i praktiken. Resultaten blir tydliga, och vi kan snabbt utvärdera det vi gör och justera insatsen vid behov.

TAGteach med Carpe Momentum

Vi  introducerade TAGteach i Skandinavien 2005, då vi arrangerade den första TAGteach-kursen här med Theresa McKeon och Beth Wheeler som lärare. Nu är vi själva TAGteach Faculty sedan många år, och håller TAGteachutbildningar i samarbete med TAGteach International. Eva är beteendevetare med masterexamen i beteendeanalys från Oslo Metropolitan Univerity. Emelie är utbildad gymnasielärare (och skrev sin examensuppsats om just TAGteach).  Vi arbetar med beteende och lärande hos både människor och djur, och i arbetet med människor är TAGteach är ett ovärderligt redskap för oss. Läs mer om oss HÄR!

Om du eller ditt arbetslag/ditt företag/din förening vill ha en introduktion i TAGteach är ni välkomna att boka en föreläsning eller workshop. Vi erbjuder även handledning för grupper eller enskilda. För bokningsförfrågan, kontakta oss på info@carpemomentum.nu.

Vi håller dessutom certifierande utbildningar inom TAGteach.  För detaljerad information om certifieringar hänvisar vi till TAGteach International, www.tagteach.com/Certification-Criteria. För kortfattad information på svenska om de olika certifieringsnivåerna, se PDF TAGteachCertifiering Svenska.

 

Mera information om TAGteach hittar du på www.tagteach.com.

För videoexempel, se www.youtube.com/tagteacher .

Här hittar du en podcast där Theresa McKeon pratar TAGteach med Ryan Cartlidge, Animal Training Academy

Du kan även läsa vår artikel TAGteach-intro för hundtränare och andra samt Emelies examensuppsats från lärarhögskolan.

hemsidan TAG pyramiden