Carpe Momentum är samarbetet mellan oss, Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh.

Vårt arbetsområde är beteende och lärande. Vi jobbar dels med detaljträning med positiv förstärkning (klickerträning för icke-mänskliga djur, TAGteach för människor), dels med lärande och beteendehantering i ett bredare perspektiv. Den vetenskapliga disciplinen beteendeanalys är den viktigaste grunden i vårt arbete, och individens välbefinnande och livskvalitet står alltid i centrum.

Vi håller kurser och föreläsningar, arrangerar kurser med andra instruktörer, och skriver artiklar och böcker. Kontaktinfo finns här.

Vi arbetar till exempel med: