Välkommen att boka kurser och föreläsningar inom beteende och lärande! Nedan finns exempel på kurser och föreläsningar vi erbjuder, samt länkar till kursbeskrivningar på PDF. Vi kan förstås också skräddarsy utbildningar eller handledning/privatlektioner utifrån önskemål och behov.

För mer information, aktuella prisuppgifter och bokning: Maila info@carpemomentum.nu, emelie@carpemomentum.nu eller eva@carpemomentum.nu. Redan inbokade uppdrag, samt kurser och föreläsningar vi själva arrangerar, hittar du under “aktuellt schema”.hemsida teman

 

TEMA Från belöning till belöning. 

 •  Föreläsning Från belöning till belöning (2,5 h) Har du koll på alla detaljerna i ett träningspass? Vad är det egentligen som händer från en belöning till nästa? “Från belöning till belöning” är en av våra populäraste föreläsningar från Clicker Expo, och ger en rundvandring i träningsprocessens alla delar. PDF föreläsning från belöning till belöning
 • Föreläsning Kul med positioner (2,5 h) Vidareutveckling på temat “från belöning till belöning” – med fokus på att hitta och hålla en position i relation till något i miljön (t ex fotposition, target, ruta, apport…).PDF föreläsningen kul med positioner
 • Praktisk kurs Kul med positioner (Kväll + en eller två dagar, föreläsningen ingår) Fortsättningskurs för deltagare som gått “Från belöning till belöning” PDF kurs kul med positioner
 • Praktisk kurs “Ännu mera” (2 eller flera dagar, vidareutveckling utifrån egna önskemål för deltagare som redan gått en eller flera kurser på temat “Från belöning till belöning”)

CM arfs bokTEMA Agility 

TEMA Inlärningsteori & tillämpad beteendeanalys

 • Föreläsning Lärandets ABC (Kväll/halvdag, eller heldag) Att leva är att lära! Individens erfarenheter påverkar ständigt beteendet. Men hur går det till? Vad säger vetenskapen? Och hur kan vi använda den här kunskapen för att bättre förstå våra djur – och oss själva? (Detta är den föreläsning Eva höll under Studiefrämjandets höstturné 2013.) PDF föreläsning Lärandets ABC
 • Föreläsning Inlärningsteori – grundläggande termer och begrepp (Kväll/halvdag, eller heldag)
 • Föreläsningsdag Lyckad djurträning (Heldag) Innehåller föreläsningarna “Inlärningsteori – grundläggande termer och begrepp” samt “Från belöning till belöning”.
 •  Teoretisk kurs Inlärning steg 1 – fördjupning i beteendets ABC (2 eller fler dagar) För lärare/instruktörer och tränare som vill fördjupa sina kunskaper inom inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys.  PDF inlärning steg 1_ABC
 • Teoretisk kurs Inlärning steg 2 – avancerad nivå (2 eller fler dagar) En nördig djupdykning i begrepp och definitioner, beteendemål och procedurer.  PDF Inlärning steg 2
 • Teoretisk kurs Beteendeproblem ur ett ABC-perspektiv (2 eller fler dagar)  

TEMA Beteeendehantering/träning/djurvälfärd

 • Teoretisk kurs: Beteende, lärande och träning – tillämpad beteendeanalys med djurens välfärd i fokus! Två dagar. Särskilt lämplig som fortbildning för t ex naturbrukslärare. PDF BeteendeLärandeTräning
 • Föreläsning: Vägen till träning med positiv förstärkning  (2,5 h) – att börja träna med nya djur, även sådana som undviker människor!
 • Teoretisk eller praktisk kurs: Vägen till träning med positiv förstärkning (2 eller fler dagar, föreläsningen ingår)
 • Föreläsning Etik och djurvälfärd ( 2,5 h).
 • Föreläsning Animals in Control (2,5 h)
 • Föreläsning Hantering – från tvång till valfrihet
 • Praktisk kurs Hantering – från tvång till valfrihet
 • Föreläsning Harmoniska möten
 • Praktisk kurs Harmoniska möten

TEMA den lärande människan

 • Föreläsning A-B-C för lyckat lärande (Homo Sapiens)  (2,5 h) Lärande sker hela tiden! Genom att förstå hur lärandet går till (utifrån inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys) kan vi skapa bra lärsituationer för oss själva och för andra – hemma, i skolan, på jobbet, på fritiden…  PDF föreläsning ABC för lyckat lärande_HomoSapiens
 • Föreläsning Nyfiken på TAGteach? (2,5 h) TAGteach är en metod som ger effektivt lärande, med fullt fokus och motivationen på topp. Idrottsutövare och banktjänstemän, djurtränare och musikelever, läkarstudenter och barn med
  autism – TAGteach ger verktyg som underlättar lärandet för alla!  PDF föreläsning Nyfiken på TAGteach
 • Föreläsningsdag Lyckat lärande  (Heldag) Innehåller föreläsningarna “ABC för lyckat lärande” och “Introduktion till TAGteach”.