TAGteach

Vi tycker att lärande ska vara enkelt, roligt och ge tydliga resultat.  Därför är TAGteach en självklar del i Carpe Momentums arbete!

Vad är TAGteach?

hemsidan TAG tre nycklar

TAGteach ger oss ovärderliga verktyg när det gäller att snabbt och effektivt underlätta lärande på detaljnivå:

  • TAG-punkten identifierar det aktuella detaljen
  • Markören ger omedelbar och otvetydig feedback
  • ”Fokus-tratten” hjälper dig att kanalisera informationen

Intensiv koncentration, minskad osäkerhet och frustration och ökad glädje i lärandet kommer på köpet, liksom en ständig utveckling av förmågan att fokusera på önskvärda beteenden i stort och smått.

TAGteach utgår ifrån användandet av positiv förstärkning. Den enskilda eleven är i fokus,  och färdigheter byggs upp steg för steg. TAGteach är ett användbart verktyg i alla möjliga lärande situationer – oavsett om eleven är ett golfproffs eller en tvååring med autism, en djurvårdare eller en elev på språkkurs, en familjemedlem eller du själv.

Lärandets principer förblir desamma, även om detaljerna i coachningen naturligtvis skiftar beroende på vem och vad det gäller. Därför är TAGteach relevant för alla som i något sammanhang försöker hjälpa någon att lära sig något.

Den vetenskapliga grunden till TAGteach finns i tillämpad beteendeanalys (se t ex www.swaba.se) . När vi jobbar med mänskligt lärande fokuserar vi på beteende, alltså det personen gör.  (Även sådana aktiviteter som att säga, tänka eller känna räknas – vissa beteenden går att observera utifrån, medan andra beteenden bara kan observeras av personen själv). När vi vill förstå och påverka beteende arbetar vi med ”beteendets ABC”. A står för antecedent, situationen som är före beteendet. B står för behavior, det beteende som är i fokus. C står för consequence, den konsekvens eller effekt som beteendet ger. Konsekvensen ger nödvändig feedback, och är en avgörande men alltför ofta förbisedd del av lärandet. Vi arbetar strukturerat med att skapa lyckade lärandesituationer, där positiv förstärkning spelar en avgörande roll.

TAGteach med Carpe Momentum

Vi  introducerade TAGteach i Skandinavien 2005, då vi arrangerade den första TAGteach-kursen här med Theresa McKeon och Beth Wheeler som lärare. Nu är vi själva level 3-certifierade TAGteachers och håller sedan flera år Primary Certification Seminars i samarbete med TAGteach International. Eva är beteendevetare med utbildning i beteendeanalys (har läst masterutbildningen i Oslo, håller på med uppsatsen). Emelie är utbildad gymnasielärare (och skrev sin examensuppsats om just TAGteach).  Vi arbetar med beteende och lärande hos både människor och djur, och i arbetet med människor är TAGteach är ett ovärderligt redskap för oss. Läs mer om oss HÄR!

Om du eller ditt arbetslag/ditt företag/din förening vill ha en introduktion i TAGteach är ni välkomna att boka en föreläsning. Vi erbjuder även handledning för grupper eller enskilda. Vi håller även Primary Certification Seminars och erbjuder level 1 och 2-certifiering. För mer information om våra kurser och föreläsningar, klicka HÄR eller kontakta oss på info@carpemomentum.nu!

Mera information om TAGteach hittar du på www.tagteach.com.  För videoexempel, se www.youtube.com/tagteacher .

Du kan även läsa vår artikel TAGteach-intro för hundtränare och andra samt Emelies examensuppsats från lärarhögskolan.

hemsidan TAG pyramiden