Artiklar/material

Här hittar du tidigare publicerade artiklar samt en del annat material från oss.  Vi ser gärna att du använder materialet – det är ett smörgåsbord! Det betyder att det är fritt fram att skriva ut, kopiera, dela med dig till andra såsom kursdeltagare etc.

Notera bara att upphovsrätten tillhör oss, vilket innebär att du inte får ändra i materialet eller sälja det vidare. Vi vill också att det ska framgår varifrån materialet kommer. Vill du t ex lägga en artikel på din egen sida går det fint, så länge det som sagt framgår att det är material från Carpe Momentum. Dela ut det till dina kursare. Diskutera det. Ha det så roligt!

Ett tips för dig som inte är agilityintresserad är att ändå läsa de agilityrelaterade artiklarna – väldigt många aspekter av vårt träningstänk finns presenterat  där :-)

Materialet är lagt i kronologisk ordning med det senast publicerade högst upp.

funktion (Eva, publicerad i Canis) ”Beteendeanalytiker pratar här om beteendets funktion. ”Vad är beteendets funktion” kan översättas till ”Vad är det för konsekvens som upprätthåller beteendet” eller ”Vad är det som förstärker beteendet?”. Mer vardagligt kan man säga ”Vad är det individen försöker åstadkomma med sitt beteende?”. Vissa beteenden vill vi av olika anledningar se mindre av. Vi kan kalla dem oönskade beteenden, eller till och med ”problembeteenden”. Även dessa beteenden finns därför att de fyller en funktion – hunden använder beteendet till något.”

Den operanta kvadraten (Eva, publicerad i Canis 2015) ”Den operanta kvadraten är en enkel och fyrkantig liten matris. Men oj så mycket känslor den verkar sätta igång! Alltifrån igenkännandets välbehag, till frustration och ren avsmak… Min ambition med den här artikeln är att underlätta för er som försöker förstå det här med förstärkning och bestraffning, positiv och negativ – och att ge lite inspiration till er som jobbar med att förmedla den här kunskapen till andra.”

Bild ”Humana hierarkin” – Carpe Momentums version (Eva 2015, opubl) Humana hierarkin Carpe Momentum 2016

Originalversionen av LIEBI finns på svenska här:  www.behaviorworks.org/files/downloadable_art/Hierarchy%20Road%20Map%20curve-Swedish.png

Kommunikationsträning (av Eva, publicerad på nätet 2015) ”Kommunikationsträning där vi ger kontroll till djuret är ett sånt underbart, viktigt, aktuellt område! Tänkte ge mig på att sammanfatta och beskriva några olika men närbesläktade procedurer, i ett försök att ge lite överblick och struktur.”

Antecedenter – A i beteendets A-B-C  (av Eva, publicerad i Canis 2013) ”Tanken med den här artikeln är att ge en genomgång av hur händelser före ett beteende, s.k. antecedenter, påverkar beteende”

Bild  ”Avståndsmodellen” (Eva 2013, opubl) 

 

 

 

 

och här finns avstandsmodellen – på norsk!

Klickpunkten är… (E&E, publicerad i Canis 2013) Om detta enkla lilla ord, ”klickpunkt”, kan hjälpa till att underlätta träningstänket och vara till nytta i den praktiska träningen – ja, då förtjänar det faktiskt en plats i ordlistan!” 

Alla behöver tårta – belöningsträningens tre lager (E&E, publicerad i Canis 2012) ”Vi säger gärna att vi sysslar med belöningsbaserad träning – träning där vi ser till att önskvärda beteenden lönar sig, så att hunden på så vis lär sig det vi vill att den ska lära sig. Men vad betyder detta egentligen – hur ser det ut, rent praktiskt? I den här artikeln tar vi en smarrig tårta till hjälp för att visa hur vi ser på belöningsbaserad träning”

 En skala att ta hänsyn till när du väljer träningsstrategi (Eva, publicerad i Canis 2012) ”Uppmaningen till oss tränare är att inte bara välja strategi utifrån vad som är mest effektivt.Vi bör dessutom försöka välja en procedur som är så lite inkräktande som möjligt – alltsåen som ger liten risk för negativa bieffekter, är minimalt påträngande i individens liv, och ger individen mesta möjliga kontroll.”

Ett fantastiskt träningspass (E&E, publicerad i Canis 2012) Den här artikeln fokuserar dock på själva hundträningsbiten – det som händer ögonblick för ögonblick medan du och hunden jobbar tillsammans. Hur kan du göra för att dina träningspass ska bli ”fantastiska träningspass”, där du gör rätt sak vid rätt tillfälle och där din hund får just de erfarenheter du önskar?”

Ett brandtal för TRÄNING i all djurhållning_eva (Eva 2010, opubl.) ”Vad är träning? /…/ Är det möjligt att inte träna alls? /…/ Hur kan ett väl utarbetat träningsprogram bidra till ökad välfärd för djuren? /…/ Finns det några nackdelar med träning?”

Kombinationer och banor i agilityträningen (E&E, publicerad i Canis 2012) ”En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. /…/Hur bär man sig då åt för att träna sig själv och sin hund i att tackla alla dessa olika varianter som kan dyka upp? Med den här artikeln vill vi ge lite olika idéer till hur du kan tänka kring det här med kombinationer och banor, så att varje träningspass verkligen ger dig och din hund både ökad kunskap och stärkt självförtroende samtidigt som ni har kul ihop!”

Styr hela vägen till belöningen (E&E, publicerad i Canis 2010) ”…om agilityhandling och belöningar. /…/ vikten av att du alltid styr hela vägen till belöningen. Genom att du konsekvent ser till att belöningen alltid dyker upp åt det håll du styr, blir din hund snabbt duktig på att följa din handling.”

 Transporter (E&E publicerad i Canis 2009)  ”Träna dina transporter! /…/Använd sedan dina transporter till att eliminera dötid och luckor och få maximalt flyt i träningspassen.”

Bermudatriangeln (E&E, publicerad i Canis 2008)  ”I vår agilityträning jobbar vi utifrån ett par grundläggande principer: Vi strävar efter att hålla oss till den mest elementära formen av klickerträning, ”belöna det som blir rätt och ignorera det som blir fel”.  Vi anser också att träningen ska ske på ett agilitymässigt sätt, d v s med full koncentration och intensitet, och i enlighet med ditt handlingssystem. /…/ Bermudatriangeln (”där alla problem försvinner spårlöst”) är ett av våra absoluta favoritkoncept eftersom den inkorporerar alla dessa principer.”

Rapport från Clicker Expo i Los Angeles, januari 2007  (E&E, publicerad i Canis 2007) ”Och är du sugen på att tillbringa ett par dagar med att enbart lyssna på, tänka på och andas träning rekommenderar vi verkligen ett besök på Clicker Expo.”

Intelligent olydnad, modifieringssignaler och annat kul – rapport från Clicker Expo Los Angeles 2007, del 2   (E&E, publicerad i Canis 2007) ”Efter att ha lyssnat på såväl Steve White som Ken Ramirez formligen bubblade vi av träningslust…”

Vad gör föraren när hunden ska lämna kontaktfältet (E&E, publicerad i Canis 2007) ”…själva lämnandet måste tränas separat, så att hunden verkligen vet vad den ska göra när du ger signal för att lämna kontaktfältet. Signalen för lämnandet kommer då dessutom att fungera som belöning för själva kontaktfältsbeteendet, vilket är precis det vi är ute efter.” (för kontaktfältsträning som innehåller stopp+starta på signal, t ex 2på2av)

TAGteach – klickertänk även för folk! (E&E, publicerad i Canis 2007) ”TAGteach är en metod som överför klickerträningstänket till det mänskliga lärandet av mekaniska färdigheter. Det är som sagt i princip detsamma som klickerträning, det har bara fått ett annat namn och innehåller ett par andra delar eftersom vi har med den verbala människan att göra.”

Agilitymässig träning (E&E, publicerad i Canis 2007) Vi brukar använda oss av uttrycket ‘agilitymässig träning’ för att fånga och förklara själva essensen av bra agilityträning – sådant som vi tycker ska genomsyra all träning, alltifrån inlärningen av förberedande grundfärdigheter till finslipningen i avancerade handlingsövningar”

Förbered för agility (E&E, publicerad i Agilitybladet 2006) ”Genom att gå en agility­förberedande kurs skulle ekipaget kunna få känna på vad agility handlar om, och få med sig en massa bra kunskaper och färdigheter som underlättar den framtida agilityträningen”

Den svåra konsten att variera sig (E&E, publicerad i Canis 2005) Den här artikeln handlar om konsten att variera sig som förare, för att undvika att hamna i oavsiktliga mönster som i sin tur kommer att begränsa vad hunden faktiskt lär sig./…/Genom att låta slumpen sätta ihop kombinationerna kommer du därför att träna på långt fler olika kombinationer än vad du hade gjort annars, du undviker att hamna i oavsiktliga mönster och du får dessutom en plan att följa.”

Vad är en tävling egentligen  (E&E, publicerad i Canis 2004/2005) ”När du och din hund tävlar, vad är det då egentligen som händer med det ni har tränat?”

Vad händer efter klick?  (E&E, publicerad i Canis 2004) ”Allt som händer från klicket och till dess att belöningen är avslutad ingår i belöningen, och hundens beteende före klicket kommer till viss mån att påverkas av vad den förväntar sig ska hända efter klicket. Dessutom kommer hunden att påbörja nästa beteende direkt när belöningen är avslutad, och själva belöningen påverkar då var hunden befinner sig.”

Om kriterier (E&E, publicerad i Canis 2004) ”Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan dem. ‘Kriterier’ är ett sådant ord.”

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter – GUNGBRÄDAN (E&E, publicerad i Canis 2004)Med kunskap om gungbrädans egenheter, en ordentligt detaljerad målbeskrivning och lite tid, kan dupå detta sätt träna in en gungbräda som utförs med högsta fart och precision. Dessutom har du lärt din hund att gilla, skapa och kräva ljud och rörelse och att arbeta självständigt och målmedvetet.”

Klickerövningar för förare (utan hund) (E&E, publicerad i Agilitybladet 2003) ”När det gäller klickerträning finns det en mängd bra övningar att ta till för att finslipa den egna reaktionssnabbheten, motoriken och tränarskickligheten.”

Tre dagar med Ken (Eva, publicerad i Canis 2003) ”Andra helgen i december var jag, tillsammans med ungefär 130 personer till från 20 olika länder,i München på ett tredagars djurtränarseminarium med Ken Ramirez./…/Första dagen behandlades grundprinciperna för operant inlärning, andra dagen handlade om det Ken kallar avancerad träning, och tredje dagen var vikt åt ”nyheter” i form av forskningsresultat och annorlunda träningssätt”.

Varför tränar vi som vi gör?(E&E publicerad i Agilitybladet 2003) ”Vi är övertygade om att det är viktigt att man som hundägare och hundtränare ibland stannar till och tänker efter – vad gör jag egentligen, och varför gör jag som jag gör?”

 

Kommentarer inaktiverade.